Đăng nhập / Đăng ký
Tin Mới
Số lượt truy cập
Số người đang xem: 76
Tổng số người: 13464087

CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRUYỀN TẢI ĐIỆN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT 1

 

Số   182           /TB-TTDVKT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Hà Nội, ngày 16 tháng 4  năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Giám đốc Trung tâm Đỗ Hùng Tiến

tại cuộc họp giao ban tuần từ ngày 16/4 đến ngày 22/4/2018

 

            Ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1, đồng chí Đỗ Hùng Tiến – Giám đốc Trung tâm chủ trì cuộc họp giao ban tuần của Trung tâm. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Anh Vinh – Phó giám đốc Trung tâm; đồng chí Ngô Thế Phong – Phó giám đốc Trung tâm và lãnh đạo các phòng chức năng Trung tâm và cac đội trưởng, tổ trưởng trực thuộc Trung tâm;

            Sau khi nghe các phòng chức năng, các đội trực thuộc báo cáo công tác sản xuất, qua thảo luận trao đổi và các đồng chí phó giám đốc tóm tắt các nội dung chính;

Đồng chí Giám đốc Trung tâm – Đỗ Hùng Tiến kết luận:

Giao Phòng KH-VT:

           - Mua các trang bị giám sát an toàn, giám sát thiết bị cấp cho các Đội, Tổ;

            - Đẩy nhanh thủ tục thanh quyết toán các công trình;

            - Chủ trì cuộc họp nhà thầu công trình Tam Trinh vào 9h ngày 17/4/2018;

            - Phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật đôn đốc các Đội thi công an toàn.

- Chủ trì thực hiện Gói thầu 01 và 02 về sửa chữa phương tiện vận tải;

Giao Phòng KT:

           - Tổng hợp danh sách chức danh trưởng nhóm công tác để trình Trung tâm ra quyết định công nhận chức danh.

- Phối hợp cùng phòng KH-VT nhắc nhở các đội về công tác an toàn;

- Triển khai đăng ký sáng kiến 6 tháng đầu năm.

- Lên danh sách mua trang bị, dụng cụ PCCC.

- Báo cáo Trung tâm về hồ sơ phát sinh Gói thầu số 13: Lắp đặt MBA 500Kv-600MVA phục vụ đóng điện giai đoạn 1 – Dự án: Lắp MBA thứ 2 Trạm 500Kv Phố Nối;

- Hoàn thiện BBTN, bản vẽ hoàn công, Nhật ký thi công trong ngày 11/4/2018 của Gói thầu số 6: Lắp đặt, TNHC và khai báo bổ sung cấu hình máy tính điều khiển, Dự án: Lắp MBA 220Kv-125MVA tại Trạm 500Kv Quảng Ninh;

- Xem xét tình trạng hồ sơ phát sinh trạm Cao Bằng thuộc Gói thầu số 08: Thí nghiệm hiệu chỉnh – Dự án Lắp MBA thứ 2 Trạm 500Kv Đông Anh, Cao Bằng;

- Nghiệm thu Công trình Sửa chữa phương tiện vận tải thuộc Gói thầu số 01 và 02.

- Tổng hợp Lịch trực lễ 30/4, 1/5 từ các Đội sản xuất gửi lên.

 Giao Phòng TCKT:

           - Thực hiện thanh toán chứng từ cho các đội sản xuất đúng quy định để phục vụ công tác quyết toán công trình;

           - Kiểm tra, kiểm soát chứng từ thanh quyết toán đúng theo quy định;

           - Phối hợp cùng phòng Kế hoạch vật tư tổng hợp nhu cầu vốn trình Công ty xin cấp vốn chi phí sản xuất.

Giao Phòng TH:

- Tổ chức mời họp nhà thầu Tam Trinh vào 9h ngày 17/4/2018;

- Giám sát thi công (Lưu ý chụp ảnh giám sát công trình), báo cáo chi tiết, nhật ký thi công Công trình Sửa chữa Nhà điều hành sản xuất tại Trạm 220Kv Mai Động – Giai đoạn 1;

- Lên lịch thực hiện và giám sát các Phòng, Đội về quy hoạch cán bộ đúng quy trình;

           - Làm quyết định điều động Đội DVKT Tây Bắc tham gia công trình kéo cáp Trạm 500Kv Thường Tín;

            - Làm quyết định giao cho các Đội trưởng thừa lệnh Giám đốc ký các giấy giao nhiệm vụ;

            - Nhanh chóng triển khai làm phù hiệu xe và lắp định vị cho các xe;

- Lên kế hoạch đề xuất kết nạp Đảng viên mới để học lớp cảm tình Đảng;

- Thực hiện Quy hoạch cán bộ đúng quy trình;

- Làm tờ trình đề nghị Công ty bổ nhiệm cán bộ Đội SCTBĐ, Tổ Rơ le 1.

Giao Đội Thí nghiệm điện, Đội DVKT Tây Bắc, Đội DVKT Thanh Hóa:

- Báo cáo hồ sơ QLKT cho Phòng Kỹ thuật;

- Đảm bảo công tác an toàn sản xuất;

- Lập lịch trực trực lễ 30/4, 1/5 cho Phòng Kỹ thuật;

- Thực hiện Quy hoạch cán bộ Đội.

Giao Đội Sửa chữa thiết bị điện:

- Hoàn thiện phương án giao Quảng Ninh;

- Báo cáo hồ sơ QLKT cho Phòng Kỹ thuật;

- Đảm bảo công tác an toàn sản xuất;

- Lập lịch trực trực lễ 30/4, 1/5 cho Phòng Kỹ thuật;

- Thực hiện Quy hoạch cán bộ Đội.

.           Giao Đội Vận tải cơ khí

- Tiếp nhận và quản lý các xe đã được lắp định vị;

- Phối hợp cùng Phòng KH-VT và Phòng Kỹ thuật thực hiện công trình Sửa chữa phương tiện vận tải thuộc Gói thầu số 01 và 02;

- Báo cáo hồ sơ QLKT cho Phòng Kỹ thuật;

- Lập lịch trực trực lễ 30/4, 1/5 cho Phòng Kỹ thuật;

- Thực hiện Quy hoạch cán bộ Đội.

Giao Đội Sửa chữa thiết bị điện:

- Hoàn thiện phương án giao Quảng Ninh;

- Báo cáo hồ sơ QLKT cho Phòng Kỹ thuật;

- Đảm bảo công tác an toàn sản xuất;

- Lập lịch trực trực lễ 30/4, 1/5 cho Phòng Kỹ thuật;

- Thực hiện Quy hoạch cán bộ Đội.

Giao Đội DVKT Tây Bắc, Đội DVKT Thanh Hóa:

- Báo cáo hồ sơ QLKT cho Phòng Kỹ thuật;

- Đảm bảo công tác an toàn sản xuất;

- Lập lịch trực trực lễ 30/4, 1/5 cho Phòng Kỹ thuật;

- Thực hiện Quy hoạch cán bộ Đội.

Trên đây là kết luận của đồng chí Giám đốc Trung tâm – Đỗ Hùng Tiến tại cuộc họp giao ban tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018.

            Thừa lệnh Giám đốc, phòng Tổng hợp Trung tâm thông báo các phòng chức năng, Đội trực thuộc biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                     TL. GIÁM ĐỐC

- Ban GĐ (để b/c);                                                                  P. PHÒNG TỔNG HỢP

- Các phòng chức năng;

- Các Đội trực thuộc;

- Lưu VT, TH.

                                                                                                        Mai Xuân Hiền

 

 

                                                                                                         

Từ Khóa


,

 Tin mới hơn
▪  Tiếng việt  (26/03/2018)
▪  Tiếng việt  (01/01/1970)
▪  Thông báo kết luận họp giao ban tuần 9/4/2018 đến 15/4/2018  (01/01/1970)
▪  Cv 182 đã chỉnh sửa  (01/01/1970)
 Tin cũ hơn
Địa chỉ: 1111D Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+844 ) 22428521 / Fax: (+844) 38292501