Trang Chủ
Trang Chủ
LỊCH HỌP TUẦN TỪ NGÀY 26/02/2024 ĐẾN NGÀY 01/03/2024
( Xem tất cả ) Tạo Lịch | Sửa | Xóa

Thứ/Ngày

Địa điểm

Nội dung

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

26/02

Phòng họp B

Giao ban tháng 2/2024, triển khai kế hoạch tháng 3/2024

08:00  -  11:00

Ô. Nguyễn Tiến Dũng - GĐ

Ô.Đỗ Hùng Tiến - GĐ

 

Phòng họp B

Chấm điểm thi đua tháng 2/2024

11:00  -  11:30

Ô. Nguyễn Tiến Dũng - GĐ

Ô.Đỗ Hùng Tiến - GĐ

 

Phòng họp B

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ NPTS định kỳ tháng 2/2024

15:30  -  17:00

Ô. Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, GĐ

Ô.Đỗ Hùng Tiến - GĐ

 

Thứ ba

27/02

Hội trường tầng 5

Hội nghị người lao động của Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện năm 2024

08:30  -  11:30

Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng

Khách mời; Đại biểu theo Quyết định triệu tập số 98/QĐ-NPTS ngày 20/2/2024, Các tiểu ban HNNLĐ

 

Thứ tư

28/02

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

29/02

TTDVKT 1

Trao đổi kinh nghiệm sửa chữa bảo dưỡng với RTEi tại TBA 220 kV Mai Động, TBA 500kV Đông Anh và Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật 1

08:30  -  16:30

Ban KT NPT

NPTS, BGĐ, KTAT, Lãnh đạo tổ, đội TNĐ, ĐSC –TTDVKT1

 

Thứ sáu

01/03

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 1111D Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+844 ) 22428521 / Fax: (+844) 38292501