Trang Chủ
Trang Chủ
LỊCH HỌP TUẦN TỪ NGÀY 15/07/2024 ĐẾN NGÀY 19/07/2024
( Xem tất cả ) Tạo Lịch | Sửa | Xóa

Thứ/Ngày

Địa điểm

Nội dung

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

15/07

471 Tam Trinh

Nghỉ điều dưỡng năm 2024

(đợt 1)

7h00

P.Tổng hợp

Theo quyết định số 151/QĐ-TTDVKT1 ngày 11/07/2024

 

 

Phòng họp tầng 2

 

Họp giao ban tuần

8h30

Ô. Long – GĐ

 

Ban GĐ, các Phòng

và các ĐSC, ĐTN, ĐVTCK, ĐTH, ĐTB

 

 

Thứ ba

16/07

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

17/07

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

18/07

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

19/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 1111D Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+844 ) 22428521 / Fax: (+844) 38292501