Đăng nhập / Đăng ký
Tin Mới
Số lượt truy cập
Số người đang xem: 19
Tổng số người: 13370324
Tồn Tại Các Trạm TTĐ1 Tháng 7-2013

Tên trạm

Nội dung khiếm khuyết

Giải Quyết

Đơn vị
Xử lý

Đơn vị
Phối hợp

Hạn
giải quyết

Tổ xử lý

Chèm

TU 171 pha C có tăng cao

Lập pa Lấy TU trong kho thay

 

 

31/07/2013

CA

Hòa Bình

Đồng hồ chỉ thị nấc pha C máy biến áp AT2 bị hư hỏng

 

 

 

31/07/2013

ĐL

Hoàn thiện công trình lắp đặt bổ xung bảo vệ quá dòng có hướng MBA AT1, AT2 (đã kéo cáp và lắp đặt rơ le).

Hiện tại chưa có phiếu. KT đôn đốc A0 cấp phiếu.

KT

 

 

RL2

Kiểm tra sửa chữa bộ hiển thị nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây kháng KH504 chênh nhiệt độ thực tế. Tách mạch bảo vệ nội bộ kháng điện KH504 theo tinh thần công văn 4266/TTĐ1-KT ngày 27/12/2012

KT đã có tờ trình giao nhiệm vụ. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để XTN thực hiện.

KH

 

 

 

Hưng Đông

Thay TU đường dây 174

XSCTB chủ trì phối hợp XTN sử dụng TU trong kho để thay. TTĐNA lập phương án cải tạo mạch.

XSCTBĐ

TTĐNA

31/07/2013

RL2

Sửa chữa bộ báo cháy tự động

 

 

 

 

VT

Dùng 100 thay ngăn lộ để kiểm tra SLTC110kV

TTĐNA Đăng ký

 

 

31/07/2013

RL2

Thường Tín

Kiểm tra, khắc phục các hư hỏng của hệ thống điều khiển tự động máy tính.

XTN phối hợp cùng trạm kiểm tra đề xuất phương án xử lý.

XTN

Thường Tín

31/07/2013

CN,RL1

Một số khiếm khuyết mạch nhị thứ khác thiết kế, phát hiện trong quá trình hoàn công mạch.

Trạm đã có tờ trình Giám Đốc phân công XTN xử lý. XTN lập phương án và có kế hoạch xử lý.

XTN

Thường Tín

31/07/2013

RL1

Xuân Mai

Đề nghị xử lý cách điện tiếp điểm đầu ra của đồng hồ chỉ thị mức dầu bình dầu chính MBA AT1.

Thay lại đồng hồ củ

 

XTN

31/07/2013

RL1

Phố Nối

Rơle áp lực AT2 chưa đưa vào vận hành (thiết kế ko có cuộn hút trung gian cho rơle áp lực)

 

 

 

31/07/2013

RL1

Không có mạch start BF từ rơle quá dòng các ngăn lộ đường dây 171, 172, 173, 174

 

 

 

 

 

Tín hiệu cắt của 50BF 272 không có mạch đi trip 132, 432.

 

 

 

 

 

Vân Trì

kiểm tra 100 thay

 

 

 

chờ cắt điện

RL2

Đề nghị công ty đề nghị XTN cho lắp hoàn trả mạch SLTC, 50BF và đưa BV vào làm việc.

 

 

 

31/07/2013

RL2

Hải Phòng

Công tơ ngăn lộ 275 có biểu tổng và các biểu sai lệch nhau : Đề nghị Phòng kỹ thuật xem xét xử lý.

 

 

 

31/07/2013

ĐL

Công trình cải tạo nâng công suất Trạm 220kV Đồng Hòa các hạng mục chính đã thực hiện xong đề nghị có phương án ghép nối và thực hiện dùng máy cắt 200 thay cho máy cắt tổng 232. Đưa tín hiệu phía 22 kV lên hệ thống máy tính SICAMPAS

 

 

 

31/07/2013

RL1

Vật Cách

Bảo vệ 7SA của ngăn 172,173 thỉnh thoảng báo tín hiệu Not operable sau đó tự giả trừ đề nghị công ty cho thí nghiệm kiểm tra xử lý

XTN lập phương án kiểm tra xử lý. TTĐHP phối hợp.

XTN

TTĐHP

chờ cắt điện

RL1

Hàm lượng khí cháy C2H2 AT2 cao

Đề nghị lấy mẫu dầu ở một vị trí cố định

 

 

 

Hóa

Đình Vũ

Máy tính WS không kết nối được với máy tính SYS1, SYS2. Hệ điều hành Window bình thường.

Phòng CNTT phối hợp cùng XTN kiểm tra xử lý

KT

CNTT, XTN

 

RL1,CN

Hà Tĩnh

Thay thế rơle F79 ngăn 172 loại KAVR130

KT, KH có quyết định giao nhiệm vụ XTN sử dụng PK341 trong kho để thay.

KT

KH, XTN

 

RL2

Thay đồng hồ đo thông số đường dây 500kV HT-ĐN1 loại PECA2000

TTĐHT lập phương án mua thay. XTN hỗ trợ.

TTĐHT

XTN

 

ĐL

Xử lý các DCL: 571-0, 573-6, T501-5, T501-7, 582-0

KT chủ trì phối hợp cùng XSCTBĐ và XTN để xử lý.

KT

XSCTBĐ, XTN

30/08/2013

RL2

Nam Định

Kiểm tra tín hiệu bộ điều áp MBA T3 (MBA T3 đang vận hành nấc 09, có tín hiệu điều nấc lên nấc 19 rồi trở về nấc 09, thực tế số lần điều áp không đổi)

TTĐNB đăng ký cắt điện, XTN kiểm tra xử lý

TTĐNB

XTN

31/07/2013

RL2

Kiểm tra khai báo phần sự kiện trên hệ thống LSA của máy cắt 473 ngăn lộ J07 sai thành 471

XTN lập phương án kiểm tra xử lý

XTN

TTĐNB

31/07/2013

RL1

T500NQ

Đề nghị Công ty cho XTN kiểm tra xác định nguyên nhân khối điều khiển C264 U104M ngăn lộ D04( 271) bị lỗi

 

 

 

31/07/2013

CN

Tràng Bạch

I/O ngăn lộ 200 bị hỏng không kết nối

KT, KH có quyết định lấy I/O của trạm Đồng Hòa để XTN lập phương án thay. ĐTXD, KT, KH, VT, TC bàn phương án giải quyết vật tư sau khi nâng cấp hệ thống điều khiển trạm Đồng Hòa.

XTN

KT, ĐTXD, KH, VT, TC

 

CN

Chập tiếp điểm báo mức dầu khoang K của MBA AT2

TTĐQN đăng ký cắt điện phối hợp cùng XTN, XSCTBĐ kiểm tra xử lý

TTĐQN

XTN, XSCTBĐ

 

RL1

T500QN

Có ý kiến với các bên liên quan sớm xử lý các tồn tại Trạm 500kV Quảng Ninh.

KT tiếp tục có công văn gửi AMB

KT

TTĐQN

 

RL1

Đưa mạch bảo vệ của đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây 500kV pha C MBA AT1BF phía 500kV vào vận hành

Lắp lại đồng hồ

 

 

31/07/2013

ĐL

Tràng Bạch

I/O ngăn lộ 200 bị hỏng không kết nối

KT, KH có quyết định lấy I/O của trạm Đồng Hòa để XTN lập phương án thay. ĐTXD, KT, KH, VT, TC bàn phương án giải quyết vật tư sau khi nâng cấp hệ thống điều khiển trạm Đồng Hòa.

XTN

KT, ĐTXD, KH, VT, TC

 

CN

Chập tiếp điểm báo mức dầu khoang K của MBA AT2

TTĐQN đăng ký cắt điện phối hợp cùng XTN, XSCTBĐ kiểm tra xử lý

TTĐQN

XTN, XSCTBĐ

 

RL1

T500QN

Có ý kiến với các bên liên quan sớm xử lý các tồn tại Trạm 500kV Quảng Ninh.

KT tiếp tục có công văn gửi AMB

KT

TTĐQN

 

RL1

Đưa mạch bảo vệ của đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây 500kV pha C MBA AT1BF phía 500kV vào vận hành

Lắp lại đồng hồ

 

 

31/07/2013

ĐL

Việt Trì

Bộ biến đổi tín hiệu làm mát SVC từ TP170 sang Monitor điều khiển SVC Tín hiệu đưa ra màn hình monitor không chính xác

XTN kiểm tra lập phương án xử lý

XTN

TTĐTB

 

RL1

Bộ biến đổi tín hiệu nhà 10kV từ điện sang quang tại tủ rơ le 100 Không hiển thị tín hiệu, trạng thái nhà 10kV lên máy tính ĐKTT

XTN kiểm tra lập phương án xử lý

XTN

TTĐTB

 

 

Bộ biến đổi điện áp thanh cái C11, C12 từ điện sang quang tại tủ rơ le 100 Không hiển thị tín hiệu, điện áp C11 và C21lên máy tính ĐKTT

XTN kiểm tra lập phương án xử lý

XTN

TTĐTB

 

 

Lào Cai

01 Switch của hệ thống SCADA trong tủ SCADA không còn hoạt động được.

CNTT, XTN kiểm tra xử lý

CNTT

XTN

31/07/2013

CN

220kV Sơn La

Kiểm tra đường cáp quang đấu nối C264 từ tủ hợp bộ 22 kV lên tủ ĐK&BV ngăn 171 bị mất kết nối

XTN lập phương án kiểm tra xử lý.

XTN

TTĐTB

31/08/2013

CN

Nghi Sơn

Xử lý những tồn tại phần mở rộng do AMB làm chủ đầu tư năm 2010

KT tiếp tục có công văn cho AMB. XTN thực hiện các công việc được giao theo quyết định

XTN

TTĐTH

31/08/2013

RL2

Sữa chữa hoặc thay mới màn hình Mimic tại tủ MC 932

XTN lập phương án lắp khóa điều khiển mới

XTN

TTĐTH

15/08/2013

 

Sữa chữa hoặc thay mới Taplô tín hiệu tủ ĐK ngăn lộ 232,173,175,176

XTN lập phương án mua thay.

XTN

TTĐTH

 

 

Kiểm tra MBA AT1 sau đóng điện

TTĐTH đăng ký cắt điện, XTN thực hiện.

 

 

 

CA

Thái Nguyên

Cấp lại phiếu chỉnh định của BVLTC110kV phù hợp với hiện tại (phiếu cũ cấp năm 2003 không còn phù hợp với hiện tại do mở rộng 1 số ngăn lộ: 175,176,177,178,112,132)

KT có công văn gửi A1 để xin cấp phiếu mới.

 

 

31/07/2013

RL2

Bắc Giang

Kiểm tra, sử lý mạch báo nhiệt độ MBA AT1 không hiển thị trên máy tính điều khiển

 

 

 

30/07/2013

ĐL

Kiểm tra, sử lý mạch báo nhiệt độ MBA AT2 hiển thị trên máy tính không đúng với thực tế ( Thực tế 54/ máy tính 29oC ).

 

 

 

 

 

Hiệp Hòa

Điện áp đầu ra tủ nạp cao (khoảng 242VDC) kiến nghị điều chỉnh thấp phù hợp (nhiều rơle trung gian bị cháy cuộn hút do điện áp quá cao)

XTN lập phương án kiểm tra xử lý.

XTN

TTĐTN

31/07/2013

CN

Đề nghị gán thêm đèn COM khi có lệnh cắt gửi từ đầu Sơn La đến Rơ le SELL311 (ngăn lộ ĐZ SL1, SL2.)

KT phối hợp cùng XTN nghiên cứu giải quyết.

KT

XTN

31/07/2013

CN

Sóc Sơn

Bảo vệ quá dòng dự phòng phía 220 và 110 kV MBA AT1 đang off các chức năng quá dòng, mạch cắt gửi đi cắt và khởi động 50BF chưa đấu do chưa có phiếu chỉnh định bảo vệ quá dòng.

XTN đặt theo phiếu, thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh theo qui định của nhà sản xuất.

XTN

TTĐTN

30/07/2013

RL1

REF 545 lộ 231 không điều khiển cắt được tại rơle và máy tính.

XTN lập phương án kiểm tra xử lý.

XTN

TTĐTN

30/08/2013

RL1

RET 670 lộ AT1 không hiển thị thông số nhiệt độ, dầu, cuộn dây, nấc và không điều khiển nấc trên máy tính do chưa kết nối được rơle với máy tính (thuộc công trình SCL).

KT đôn đốc thực hiện

KT

XTN

 

ĐL

Modul cảnh báo bộ nạp 1 bị lỗi modul cảnh báo bộ nạp 1 (220Vdc)

XTN xử lý

XTN

TTĐTN

30/07/2013

VT

 

Từ Khóa

 Tin mới hơn
 Tin cũ hơn
Địa chỉ: 1111D Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+844 ) 22428521 / Fax: (+844) 38292501